Naše usluge

Porezno savjetovanje

Porezno savjetništvo je djelatnost koja u sebi sadrži savjetovanje o poreznim pitanjima, zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima te izradu poreznih prijava. Uz poslove poreznog savjetništva mogu se obavljati i poslovi vođenja poslovnih knjiga, izrada financijskih izvješća i druge srodne usluge. Porezno savjetništvo su i poslovi zastupanja pred poreznim tijelima i vještačenja po odluci poreznog tijela.

Porezni savjetnik prema Zakonu o poreznom savjetništvu ima ovlasti i dužnosti savjetovati svoju stranku o svim poreznim pitanjima, pomagati joj kod izrade poreznih prijava i zastupati u poreznim postupcima pred poreznim tijelima, sudjelovati u poreznim sporovima pred sudovima, nadzirati pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava. Porezni savjetnik ovlašten je, u skladu s preuzetim ovlastima ispuniti poreznu prijavu i druge isprave koje je porezni obveznik dužan izrađivati i dostavljati u poreznom postupku.

Usluge poreznog savjetovanja pružaju se sukladno odredbama Zakona o poreznom savjetništvu.