Naše usluge

Home PKF Tax Consulting Antičić Naše usluge Pisanje prigovora, žalbi i sudjelovanje u pisanju tužbi kao i drugih podnesaka

Pisanje prigovora, žalbi i sudjelovanje u pisanju tužbi kao i drugih podnesaka

Zaključak u poreznom nadzoru je porezni akt kojim se odlučuje o pojedinačnim pravima i obvezama. Na zaključak se odgovara u propisanom roku, dostavom zahtijevanih dokumenata koje može podnijeti porezni savjetnik ukoliko je opunomoćen.

Zapisnik u poreznom nadzoru je porezni akt u kojemu se navode sve radnje, dokazi i utvrđene činjenice. Na njega porezni savjetnik sastavlja Prigovor braneći interese klijenta u okviru zakonskih mogućnosti.

Rješenje u poreznom nadzoru je porezni  akt  koji se donosi  nakon utvrđivanja nezakonitosti  prilikom obračunavanja, evidentiranja, prijavljivanja i plaćanja poreza. Ukoliko ima osnova, porezni savjetnik može pisati žalbu na Rješenje.

Nakon drugostupanjskog poreznog rješenja koje je završilo negativno po poreznog obveznika, porezni savjetnik sudjeluje u pisanju tužbe i time započinje upravni spor pri nadležnom Upravnom sudu.

Uz gore navedene, pružamo usluge pisanja svih drugih podnesaka sukladno Općem poreznom zakonu i Zakonu o općem upravnom postupku.