Naše usluge

Home Naše usluge Porezi Ostale usluge

Ostale usluge

1. Popunjavanje obrazaca za fizičke osobe (Obrazac JOPPD, Upitnik TU i Upitnik TI, Obrazac RPO, DOH obrazac, Obrazac P-PDV, Obrazac PPN, Zahtjev za izdavanje OIB-a)

2. Inicijalne prijave (Obrazac P-PDV, Obrazac IU-IP, Zahtjev za izdavanje OIB-a)

3Ishodovanje prethodne suglasnosti Ministarstva graditeljstva za obavljanje građevinskih radova na teritoriju Republike Hrvatske

4. Administrativna podrška – usluge osnivanja društva ili podružnice

  • Savjetovanje u poreznim pitanjima iz djelatnosti naručitelja
  • Otvaranje OIB-a u Poreznoj upravi
  • Koordinacija s javnim bilježnikom prilikom prikupljanja i podnošenja potrebnih dokumenta nadležnom Trgovačkom sudu s ciljem dobivanja Rješenja o osnivanju društva
  • Koordinacija s bankom s ciljem otvaranja transakcijskog računa (ispunjavanje i podnošenje odgovarajućih obrazaca i dokumenta odabranoj banci)
  • Podnošenje inicijalne prijave HNB-u
  • Podnošenje inicijalne prijave Poreznoj upravi radi ulaska u sustav PDV-a
  • Otvaranje PDV ID broja kod nadležne Porezne uprave
  • Dodatno ugovorene usluge

5. Administrativna podrška - usluge pribavljanja dozvole za privremeno i povremeno obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj. 

6. Usluga sjedišta društva (samo za stalne klijente)