GDPR

Home GDPR Politika privatnosti

Have a question?

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može, izravno ili neizravno, utvrditi. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima kao što su primjerice prikupljanje, pohrana, upotreba, uvid i prijenos osobnih podataka.

Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom i na takve podatke se ne primjenjuje ova Politika.

PKF Hrvatska poštuje privatnost svojih klijenata i posjetitelja svojih internetskih stranica.

PKF Hrvatska može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene korištenjem internetskih stranica putem kolačića (cookies) koji ne sadrže osobne podatke te IP adrese koje su automatski zabilježene u zapisima pristupa. Isti služe da bi web stranica radila optimalno.

Blokiranje kolačića je moguće, no onemogućava dostupnost svih sadržaja web stranice.

Vaši podaci obrađivat će se u svrhu pružanja informacija o našim ponudama, novostima i događajima. U svim mailovima postoji mogućnost odjave s liste primatelja.

Društvo prikuplja sljedeće osobne podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • e-mail
 • OIB
 • Kontakt broj
 • Fotografije s događaja
 • Podaci o zaposlenicima i članovima njihove obitelji, u svrhu njihovog zapošljavanja i isplate plaće i drugih materijalnih prava
 • Podaci o plaćama zaposlenika
 • Osobni podaci kandidata za posao te
 • Ostale podatke koje podijelite s nama.

Osobne podatke prikupljamo u određenu i zakonitu svrhu:

 • Slanje obavijesti o događajima, ponudama i drugim korisnim informacijama
 • Vršenja ugovorenih usluga (vođenje evidencije o kupcima i dobavljačima)
 • Vođenja evidencija i računovodstvenih informacija vezanih za zaposlenike

Daljnja obrada podataka u skladu je sa svrhom prikupljanja, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika.

Sukladno Uredbi o mjerama zaštite osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation) na Vaš zahtjev omogućit će Vam se uvid u sve Vaše osobne podatke kojima raspolažemo, načinu obrade te mogućnostima ograničenja obrade, izmjene ili brisanja istih, osim ako ne postoji drugi propis koji propisuje drugačije (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, Zakon o radu i slično).

Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna te PKF Hrvatska poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama.

Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene i nezakonite obrade te od gubitka.

Zaštita Vaših osobnih podataka znači da:

 • Vaše osobne podatke nećemo koristiti ni za jednu drugu svrhu od one koja je ovdje navedena ili ugovorena
 • Vaš kontakt i osobne podatke nećemo dati bili kojoj trećoj strani
 • Vaš kontakt i osobni podaci mogu se otkriti trećoj strani samo na Vaš zahtjev (pravo na prijenos), temeljem zahtjeva inspekcijskih tijela ili uz sudski nalog
 • bilo kada se možete odjaviti s e-mail liste osim u slučaju ukoliko zakonske odredbe ne zahtijevaju drugačije.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne uvjetujemo pristup našim stranicama dostavom podataka te ne tražimo da otkrijete više podataka od doista potrebnih za izvršenje naručenih proizvoda i usluga.

Vrijeme čuvanja podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršavanje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

U slučaju davanja privole za primanje obavijesti i korisnih informacija, podatke čuvamo sve do povlačenja privole. U slučajevima gdje nije dana privola za daljnju komunikaciju, slanje obavijesti i korisnih informacija, podatke uklanjamo odmah. U slučaju da zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani. 

Obrada osobnih podataka izvan EU

Osobne podatke Korisnika ne obrađujemo izvan EU.

Prava ispitanika

Svaki ispitanik u skladu s GDPR uredbom ima određena prava:

 • Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obradu podataka, osim ako je drugačije propisano zakonom
 • Pravo na pristup - ispitanik ima pravo dobiti potvrdu o obradi osobnih podataka, kao i pristup istima sukladno Uredbi
 • Pravo na brisanje – ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja i pod uvjetima navedenim u važećim propisima o zaštiti podataka
 • Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo tražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na istog
 • Pravo na prenosivost – ispitanik ima pravo dobiti podatke u računalno čitljivom obliku ukoliko je to izvedivo.

Svoja prava ispitanik može ostvariti kontaktom putem e-pošte

Josip.kovac@forenzika-prima.hr ili na telefon +385 (0)1 6187 155.

Povreda zaštite osobnih podataka

Svaka osoba koja sumnja da je došlo do kršenja zaštite osobnih podataka zbog krađe ili izloženosti osobnih podataka, dužna je odmah prijaviti incident s opisom događaja.

Obavijest o incidentu može poslati putem e-pošte Josip.kovac@forenzika-prima.hr ili na telefon +385 (0)1 6187 155.

PKF Hrvatska će istražiti sve prijavljene incidente kako bi potvrdilo je li došlo do povrede zaštite osobnih podataka te poduzeti sve zakonske mjere zaštite osobnih podataka.

Zakonitost obrade

PKF Hrvatska će vaše podatke obrađivat na zakonit i siguran način.

Ukoliko smatrate da se s Vašim podacima postupa na nezakonit način te se rješenje istog ne može iskomunicirati,  imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).