PKF Hrvatska

Naše usluge
PKF Forenzika Prima

Home PKF Forenzika Prima Naše usluge Sudska vještačenja u području financija, poreza i procjene društava

Sudska vještačenja u području financija, poreza i procjene društava

  • Glavna zadaća sudskog vještaka je pomoći sudu, koristeći svoju stručnost za utvrđivanje činjenica i donošenje zaključaka baziranim na tim činjenicama, u formiranju stručnog mišljenja koje će odgovoriti na pravna pitanja.

Iako sudski vještak radi po nalogu i uputama suda, on je slobodan razraditi zaključke na profesionalan način sukladno pravilima struke.

Kao ovlašteni sudski vještaci, pomoći ćemo Vam razjasniti okolnosti za koje sud nema potrebnu stručnost. Osim vještačenja po nalogu suda, uslugu vještačenja nudimo i za fizičke ili pravne osobe, na zahtjev.

  • Angažiranjem vještaka pribavlja se vještački nalaz i mišljenje koje je vjerodostojno i služi kao dokazno sredstvo u raznim postupcima, između ostalog i u predmetima odštete korisnicima kredita u CHF.

Temeljem presude Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske (poslovni broj 43 Pž-6632/2017-10), utvrđeno je da su tuženici ZAGREBAČKA BANKA d.d., PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., ADDIKO BANK d.d. (ranije HYPO ALPE-ADRIA-BANK), OTP BANKA HRVATSKA d.d. te SPLITSKA BANKA d.d. (ranije: SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA) povrijedili kolektivne interese i prava potrošača korisnika kredita zaključujući ugovore o kreditima koristeći u istima ništetne i nepoštene ugovorne odredbe u ugovorima o potrošačkom kreditiranju – ugovorima o kreditima na način da je ugovorena valuta uz koju je vezana glavnica švicarski franak (CHF), a da prije zaključenja i u vrijeme zaključenja predmetnih ugovora nisu kao trgovci potrošače u cijelosti informirali o svim potrebnim parametrima bitnim za donošenje odluke utemeljene na potpunoj obavijesti, a tijekom pregovora i u svezi zaključenja predmetnih ugovora o kreditu, što je imalo za posljedicu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana pa su time tuženici postupali suprotno odredbama tada važećeg Zakona o zaštiti potrošača te suprotno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Nadalje, presuda se odnosi i na ništetne i nepoštene ugovorne odredbe o promjeni kamatne stope, a u skladu s jednostranim odlukama i drugim internim aktima tuženika.

Pri podizanju tužbe od strane Korisnika kredita, a u svezi štete po ranije navedenim ništetnim i nepoštenim ugovornim odredbama, potrebno je izračunati točan iznos štete kojeg je Korisnik kredita pretrpio.

Kao ovlašteni sudski vještaci, nudimo svoje usluge izračuna točnog iznosa štete po Korisnika kredita temeljem sklapanja Ugovora o kreditu, a u kojem su sadržane ranije navedene ugovorne odredbe (valutna klauzula u CHF te promjenjiva kamatna stopa). Pri izračunu štete (uz izračun pripadajućih zateznih kamata), kao ovlašteni sudski vještaci uzimamo u obzir sve bitne parametre potrebne za utvrđivanje točnog iznosa štete (Ugovor o kreditu, dinamika plaćanja i sl.). ***

Ponuda se daje na upit, a cijena ovisi o definiranim zadacima izračuna, obujmu dokumentacije te planiranom roku izrade nalaza ili izračuna štete. 

*** Napomena: usluga obuhvaća samo uslugu izrade nalaza ili izračuna štete po Korisnika kredita. Pravna utemeljenost potraživanja ovisi od slučaja do slučaja. Namjera ove ponude nije davanje pravnog savjeta, niti se može tako interpretirati. Prije podizanja tužbe, savjetujte se s Vašim odvjetnikom.