Dobrodošli u PKF Hrvatska! https://www.pkfcroatia.com/ Snaga Komore u ženskom poduzetništvu

Žene poduzetnice u Vijeću revizora - najvažnije karike

Talijansko hrvatska gospodarska komora – Camera di commercio italo croata (CCIC - THGK) je referentna točka za talijanske poduzetnike koje žele investirati u Hrvatskoj i one koji su već prisutni u ovoj zemlji. Glavni cilj Komore je promicanje i razvoj odnosa između talijanskih i hrvatskih poduzetnika na gospodarskom, trgovačkom i kulturnom području.

Gospodarska i komercijalna suradnja između Italije i Hrvatske je u daljnjem odlučujućem rastu, kako u pogledu trgovine, tako i u pogledu ulaganja. U 2018. godini premašili smo pet milijardi eura razmjene, čime smo postavili rekord u posljednjem desetljeću. Predstavljajući talijanski poduzetnički svijet prisutan u Hrvatskoj, mogu reći da smo ponosni na ovaj put suradnje, put koji je predodređen za daljnju konsolidaciju s dolaskom novih talijanskih tvrtki zainteresiranih za ulaganje u Hrvatskoj, koje će biti dodane već brojnim tvrtkama koje rade s velikim uspjehom, a posebno u sektorima drvne i tekstilne industrije, energetike te u turizmu, naglasila je generalna tajnica Komore, Andrea Perkov. Prema posljednjim istraživanjima koje smo odradili prije ljeta ove godine, pripremajući se za multimedijalni projekt InvestCro, želimo naglasiti da talijanske tvrtke u Hrvatskoj zapošljavaju oko 15.000 radnika, a uz potporu THGK, imaju polugu za nova ulaganja, rast poslovanja i aktivnosti. Rad same Komore je pod nadzorom stručnjaka iz obje naše zemlje, uključujući i resorna Ministarstva, Vanjskih poslova, ekonomskog razvoja i financija Republike Italije.

 

Žene poduzetnice u Vijeću revizora – najvažnije karike

Naše Vijeće revizora, koji čine tri iznimne žene poduzetnice, profesionalke u sektoru, osim što nadziru rad Komore, brinu se i o mnogobrojnim talijanskim tvrtkama investitorima u Hrvatskoj. One su: Iva Lesjak, Anela Bušljeta i Diana Antičić. Poslovni put Anele Bušljeta i Ive Lesjak vrlo je sličan. Od 2001. godine radile su u istoj tvrtki gdje su bile zadužene za usluge poslovnog savjetovanja i knjigovodstva za više od 100 klijenata. U međuvremenu, obje su se specijalizirale za rad s pravnim osobama s naglaskom na rad sa strancima. Nijemci, Poljaci, Švicarci neki su od njihovih klijenata, ali svakako treba naglasiti da većinu posla u svojim današnjim tvrtkama odrađuju s Talijanima. Investitori koji žele pokrenuti posao u Hrvatskoj često nailaze na probleme s hrvatskom birokracijom što, nažalost, dovodi ponekad i do želje za odustajanjem, no svojim znanjem i vještinama članice Vijeća revizora Komore pomažu u rješavanju problema. Danas gđa. Lesjak  i gđa. Bušljeta, vode vlastite tvrtke koje se bave računovodstvom, knjigovodstvom te poslovnim savjetovanjem. Gđa. Lesjak je direktorica tvrtke BTec, a gđa. Bušljeta tvrtke Personela, obje s uredom u Rijeci, čime omogućuju lakši pristup talijanskim investitorima zbog blizine i dobre prometne povezanosti. Svojim poslovanjem pomogle su realizirati 15,5 milijuna eura investicija za svoje klijente.

Zbog svega ovoga što smo nabrojali one su jedne od najvažnijih karika u djelovanju Komore koja danas broji gotovo 90 članova i radi sjajan posao za talijanske ulagače u Hrvatskoj jačajući već tradicionalne vrlo dobre odnose između dviju zemalja.

Treća, jako važna karika Vijeća revizora  Talijansko hrvatske gospodarske komore, je gospođa Diana Antičić koja se bavi poreznim savjetovanjem te je vlasnica i direktorica tvrtki PKF TAX Consulting Antičić osnovane 2004. godine sa sjedištem u glavnom gradu, i PKF Forenzika Prima, a bave se pružanjem usluga poreznog savjetovanja, izrade elaborata o transfernim cijenama, revizije, sudskog vještačenja, financijskih analiza, specijalizirana te jedna od rijetkih u Hrvatskoj koja je certificirana za forenzične revizije (poslovna, porezna i računovodstvena forenzika). PKF TAX Consulting dio je međunarodne grupacije PKF International od 2017. godine.

Osim svih navedenih usluga, društvo pruža usluge na području uvođenja i implementacije ISO 37001, sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja. ISO 37001 certifikacija omogućuje organizacijama da budu u skladu s globalno priznatim najboljim anti koruptivnim praksama i zakonima. Ona dokazuje njihovu usmjerenost prema implementiranju i provođenju sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja.

Sve tri dame članice su Talijansko hrvatske gospodarske komore gotovo od samog osnivanja kao Udruge talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj.

Iako je Upravno vijeće Komore sastavljeno od devet zastupnika talijanskih tvrtki, mahom muškaraca, ove su dame i njihov rad stavile pod povećalo i dokazale da je poslovni uspjeh zajamčen intelektom, trudom i radom.

 


Članak preuzet iz dnevnih novina Poslovnog dnevnika – (Petak/subota, 13./14. rujna 2019.), InvestCro, stranica 19.

 

 

]]>
9/17/2019 12:00:00 PM https://www.pkfcroatia.com/articles/novosti/snaga-komore-u-zenskom-poduzetnistvu/
Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima.

OBAVIJEST O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA

 

Registar se uspostavlja na temelju članaka 32. do 36. Zakona  o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon) u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

 

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

 

Na temelju članka 32. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar.

 1. trgovačka društva
 2. podružnice stranih trgovačkih društava
 3. udruge
 4. zaklade
 5. fundacije
 6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

 

Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač.

 

Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku, već samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada te imaju li izdane dionice na donositelja.

 

Za udruge će se iz sustava OIB-a preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka bit će dužni izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.

Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan upisati podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta kojim upravlja, ukoliko je trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja (OIB-a).

 

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj: 53/19, dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.

 

Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.

 

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar moći će bez plaćanja naknade upisati podatke u Registar:

 1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz certifikat

ili

 1. u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.

 

Pozivamo pravne subjekte i upravitelje trustova da se detaljno upoznaju s obvezama propisanima Zakonom i Pravilnikom vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar.

 

Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanima pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna.

 

Nadalje, za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 35.000,00 kuna.

 

Više informacija o načinu i rokovima upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika bit će dostupno od dana 3. lipnja 2019. na mrežnim stranicama Ministarstva financija, na sljedećoj poveznici: http://www.mfin.hr/hr/registar-stvarnih-vlasnika

 

 • upite vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti:
  • pisanim putem na adresu elektroničke pošte uzspn@mfin.hr ili
  • na broj telefona 01/6345451.

 

 • korisničke i tehničke upute za upis podataka u Registar korištenjem aplikacije dostupne su na sljedećem linku: fina.hr

 

 • upite vezano za korištenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika možete uputiti:
  • pisanim putem na adresu elektroničke pošte info@fina.hr ili
  • na broj telefona 0800 0080
]]>
6/11/2019 12:00:00 PM https://www.pkfcroatia.com/articles/novosti/registar-stvarnih-vlasnika/
Snaga Komore u ženskom poduzetništvu

Žene poduzetnice u Vijeću revizora - najvažnije karike

Talijansko hrvatska gospodarska komora – Camera di commercio italo croata (CCIC - THGK) je referentna točka za talijanske poduzetnike koje žele investirati u Hrvatskoj i one koji su već prisutni u ovoj zemlji. Glavni cilj Komore je promicanje i razvoj odnosa između talijanskih i hrvatskih poduzetnika na gospodarskom, trgovačkom i kulturnom području.

Gospodarska i komercijalna suradnja između Italije i Hrvatske je u daljnjem odlučujućem rastu, kako u pogledu trgovine, tako i u pogledu ulaganja. U 2018. godini premašili smo pet milijardi eura razmjene, čime smo postavili rekord u posljednjem desetljeću. Predstavljajući talijanski poduzetnički svijet prisutan u Hrvatskoj, mogu reći da smo ponosni na ovaj put suradnje, put koji je predodređen za daljnju konsolidaciju s dolaskom novih talijanskih tvrtki zainteresiranih za ulaganje u Hrvatskoj, koje će biti dodane već brojnim tvrtkama koje rade s velikim uspjehom, a posebno u sektorima drvne i tekstilne industrije, energetike te u turizmu, naglasila je generalna tajnica Komore, Andrea Perkov. Prema posljednjim istraživanjima koje smo odradili prije ljeta ove godine, pripremajući se za multimedijalni projekt InvestCro, želimo naglasiti da talijanske tvrtke u Hrvatskoj zapošljavaju oko 15.000 radnika, a uz potporu THGK, imaju polugu za nova ulaganja, rast poslovanja i aktivnosti. Rad same Komore je pod nadzorom stručnjaka iz obje naše zemlje, uključujući i resorna Ministarstva, Vanjskih poslova, ekonomskog razvoja i financija Republike Italije.

 

Žene poduzetnice u Vijeću revizora – najvažnije karike

Naše Vijeće revizora, koji čine tri iznimne žene poduzetnice, profesionalke u sektoru, osim što nadziru rad Komore, brinu se i o mnogobrojnim talijanskim tvrtkama investitorima u Hrvatskoj. One su: Iva Lesjak, Anela Bušljeta i Diana Antičić. Poslovni put Anele Bušljeta i Ive Lesjak vrlo je sličan. Od 2001. godine radile su u istoj tvrtki gdje su bile zadužene za usluge poslovnog savjetovanja i knjigovodstva za više od 100 klijenata. U međuvremenu, obje su se specijalizirale za rad s pravnim osobama s naglaskom na rad sa strancima. Nijemci, Poljaci, Švicarci neki su od njihovih klijenata, ali svakako treba naglasiti da većinu posla u svojim današnjim tvrtkama odrađuju s Talijanima. Investitori koji žele pokrenuti posao u Hrvatskoj često nailaze na probleme s hrvatskom birokracijom što, nažalost, dovodi ponekad i do želje za odustajanjem, no svojim znanjem i vještinama članice Vijeća revizora Komore pomažu u rješavanju problema. Danas gđa. Lesjak  i gđa. Bušljeta, vode vlastite tvrtke koje se bave računovodstvom, knjigovodstvom te poslovnim savjetovanjem. Gđa. Lesjak je direktorica tvrtke BTec, a gđa. Bušljeta tvrtke Personela, obje s uredom u Rijeci, čime omogućuju lakši pristup talijanskim investitorima zbog blizine i dobre prometne povezanosti. Svojim poslovanjem pomogle su realizirati 15,5 milijuna eura investicija za svoje klijente.

Zbog svega ovoga što smo nabrojali one su jedne od najvažnijih karika u djelovanju Komore koja danas broji gotovo 90 članova i radi sjajan posao za talijanske ulagače u Hrvatskoj jačajući već tradicionalne vrlo dobre odnose između dviju zemalja.

Treća, jako važna karika Vijeća revizora  Talijansko hrvatske gospodarske komore, je gospođa Diana Antičić koja se bavi poreznim savjetovanjem te je vlasnica i direktorica tvrtki PKF TAX Consulting Antičić osnovane 2004. godine sa sjedištem u glavnom gradu, i PKF Forenzika Prima, a bave se pružanjem usluga poreznog savjetovanja, izrade elaborata o transfernim cijenama, revizije, sudskog vještačenja, financijskih analiza, specijalizirana te jedna od rijetkih u Hrvatskoj koja je certificirana za forenzične revizije (poslovna, porezna i računovodstvena forenzika). PKF TAX Consulting dio je međunarodne grupacije PKF International od 2017. godine.

Osim svih navedenih usluga, društvo pruža usluge na području uvođenja i implementacije ISO 37001, sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja. ISO 37001 certifikacija omogućuje organizacijama da budu u skladu s globalno priznatim najboljim anti koruptivnim praksama i zakonima. Ona dokazuje njihovu usmjerenost prema implementiranju i provođenju sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja.

Sve tri dame članice su Talijansko hrvatske gospodarske komore gotovo od samog osnivanja kao Udruge talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj.

Iako je Upravno vijeće Komore sastavljeno od devet zastupnika talijanskih tvrtki, mahom muškaraca, ove su dame i njihov rad stavile pod povećalo i dokazale da je poslovni uspjeh zajamčen intelektom, trudom i radom.

 


Članak preuzet iz dnevnih novina Poslovnog dnevnika – (Petak/subota, 13./14. rujna 2019.), InvestCro, stranica 19.

 

 

]]>
9/17/2019 12:00:00 PM https://www.pkfcroatia.com/en/articles/novosti/snaga-komore-u-zenskom-poduzetnistvu/
Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima.

OBAVIJEST O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA

 

Registar se uspostavlja na temelju članaka 32. do 36. Zakona  o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon) u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

 

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

 

Na temelju članka 32. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar.

 1. trgovačka društva
 2. podružnice stranih trgovačkih društava
 3. udruge
 4. zaklade
 5. fundacije
 6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

 

Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač.

 

Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku, već samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada te imaju li izdane dionice na donositelja.

 

Za udruge će se iz sustava OIB-a preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka bit će dužni izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.

Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan upisati podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta kojim upravlja, ukoliko je trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja (OIB-a).

 

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj: 53/19, dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.

 

Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.

 

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar moći će bez plaćanja naknade upisati podatke u Registar:

 1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz certifikat

ili

 1. u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.

 

Pozivamo pravne subjekte i upravitelje trustova da se detaljno upoznaju s obvezama propisanima Zakonom i Pravilnikom vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar.

 

Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanima pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna.

 

Nadalje, za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 35.000,00 kuna.

 

Više informacija o načinu i rokovima upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika bit će dostupno od dana 3. lipnja 2019. na mrežnim stranicama Ministarstva financija, na sljedećoj poveznici: http://www.mfin.hr/hr/registar-stvarnih-vlasnika

 

 • upite vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti:
  • pisanim putem na adresu elektroničke pošte uzspn@mfin.hr ili
  • na broj telefona 01/6345451.

 

 • korisničke i tehničke upute za upis podataka u Registar korištenjem aplikacije dostupne su na sljedećem linku: fina.hr

 

 • upite vezano za korištenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika možete uputiti:
  • pisanim putem na adresu elektroničke pošte info@fina.hr ili
  • na broj telefona 0800 0080
]]>
6/11/2019 12:00:00 PM https://www.pkfcroatia.com/en/articles/novosti/registar-stvarnih-vlasnika/
Snaga Komore u ženskom poduzetništvu

Žene poduzetnice u Vijeću revizora - najvažnije karike

Talijansko hrvatska gospodarska komora – Camera di commercio italo croata (CCIC - THGK) je referentna točka za talijanske poduzetnike koje žele investirati u Hrvatskoj i one koji su već prisutni u ovoj zemlji. Glavni cilj Komore je promicanje i razvoj odnosa između talijanskih i hrvatskih poduzetnika na gospodarskom, trgovačkom i kulturnom području.

Gospodarska i komercijalna suradnja između Italije i Hrvatske je u daljnjem odlučujućem rastu, kako u pogledu trgovine, tako i u pogledu ulaganja. U 2018. godini premašili smo pet milijardi eura razmjene, čime smo postavili rekord u posljednjem desetljeću. Predstavljajući talijanski poduzetnički svijet prisutan u Hrvatskoj, mogu reći da smo ponosni na ovaj put suradnje, put koji je predodređen za daljnju konsolidaciju s dolaskom novih talijanskih tvrtki zainteresiranih za ulaganje u Hrvatskoj, koje će biti dodane već brojnim tvrtkama koje rade s velikim uspjehom, a posebno u sektorima drvne i tekstilne industrije, energetike te u turizmu, naglasila je generalna tajnica Komore, Andrea Perkov. Prema posljednjim istraživanjima koje smo odradili prije ljeta ove godine, pripremajući se za multimedijalni projekt InvestCro, želimo naglasiti da talijanske tvrtke u Hrvatskoj zapošljavaju oko 15.000 radnika, a uz potporu THGK, imaju polugu za nova ulaganja, rast poslovanja i aktivnosti. Rad same Komore je pod nadzorom stručnjaka iz obje naše zemlje, uključujući i resorna Ministarstva, Vanjskih poslova, ekonomskog razvoja i financija Republike Italije.

Žene poduzetnice u Vijeću revizora – najvažnije karike

Naše Vijeće revizora, koji čine tri iznimne žene poduzetnice, profesionalke u sektoru, osim što nadziru rad Komore, brinu se i o mnogobrojnim talijanskim tvrtkama investitorima u Hrvatskoj. One su: Iva Lesjak, Anela Bušljeta i Diana Antičić. Poslovni put Anele Bušljeta i Ive Lesjak vrlo je sličan. Od 2001. godine radile su u istoj tvrtki gdje su bile zadužene za usluge poslovnog savjetovanja i knjigovodstva za više od 100 klijenata. U međuvremenu, obje su se specijalizirale za rad s pravnim osobama s naglaskom na rad sa strancima. Nijemci, Poljaci, Švicarci neki su od njihovih klijenata, ali svakako treba naglasiti da većinu posla u svojim današnjim tvrtkama odrađuju s Talijanima. Investitori koji žele pokrenuti posao u Hrvatskoj često nailaze na probleme s hrvatskom birokracijom što, nažalost, dovodi ponekad i do želje za odustajanjem, no svojim znanjem i vještinama članice Vijeća revizora Komore pomažu u rješavanju problema. Danas gđa. Lesjak  i gđa. Bušljeta, vode vlastite tvrtke koje se bave računovodstvom, knjigovodstvom te poslovnim savjetovanjem. Gđa. Lesjak je direktorica tvrtke BTec, a gđa. Bušljeta tvrtke Personela, obje s uredom u Rijeci, čime omogućuju lakši pristup talijanskim investitorima zbog blizine i dobre prometne povezanosti. Svojim poslovanjem pomogle su realizirati 15,5 milijuna eura investicija za svoje klijente.

Zbog svega ovoga što smo nabrojali one su jedne od najvažnijih karika u djelovanju Komore koja danas broji gotovo 90 članova i radi sjajan posao za talijanske ulagače u Hrvatskoj jačajući već tradicionalne vrlo dobre odnose između dviju zemalja.

Treća, jako važna karika Vijeća revizora  Talijansko hrvatske gospodarske komore, je gospođa Diana Antičić koja se bavi poreznim savjetovanjem te je vlasnica i direktorica tvrtki PKF TAX Consulting Antičić osnovane 2004. godine sa sjedištem u glavnom gradu, i PKF Forenzika Prima, a bave se pružanjem usluga poreznog savjetovanja, izrade elaborata o transfernim cijenama, revizije, sudskog vještačenja, financijskih analiza, specijalizirana te jedna od rijetkih u Hrvatskoj koja je certificirana za forenzične revizije (poslovna, porezna i računovodstvena forenzika). PKF TAX Consulting dio je međunarodne grupacije PKF International od 2017. godine.

Osim svih navedenih usluga, društvo pruža usluge na području uvođenja i implementacije ISO 37001, sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja. ISO 37001 certifikacija omogućuje organizacijama da budu u skladu s globalno priznatim najboljim anti koruptivnim praksama i zakonima. Ona dokazuje njihovu usmjerenost prema implementiranju i provođenju sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja.

Sve tri dame članice su Talijansko hrvatske gospodarske komore gotovo od samog osnivanja kao Udruge talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj.

Iako je Upravno vijeće Komore sastavljeno od devet zastupnika talijanskih tvrtki, mahom muškaraca, ove su dame i njihov rad stavile pod povećalo i dokazale da je poslovni uspjeh zajamčen intelektom, trudom i radom.

Članak preuzet iz dnevnih novina Poslovnog dnevnika – (Petak/subota, 13./14. rujna 2019.), InvestCro, stranica 19.
 

 

]]>
9/17/2019 12:00:00 PM https://www.pkfcroatia.com/it/articles/novosti/snaga-komore-u-zenskom-poduzetnistvu/
Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima.

OBAVIJEST O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA

 

Registar se uspostavlja na temelju članaka 32. do 36. Zakona  o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon) u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

 

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

 

Na temelju članka 32. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar.

 1. trgovačka društva
 2. podružnice stranih trgovačkih društava
 3. udruge
 4. zaklade
 5. fundacije
 6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

 

Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač.

 

Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku, već samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada te imaju li izdane dionice na donositelja.

 

Za udruge će se iz sustava OIB-a preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka bit će dužni izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.

Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan upisati podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta kojim upravlja, ukoliko je trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja (OIB-a).

 

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj: 53/19, dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.

 

Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.

 

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar moći će bez plaćanja naknade upisati podatke u Registar:

 1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz certifikat

ili

 1. u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.

 

Pozivamo pravne subjekte i upravitelje trustova da se detaljno upoznaju s obvezama propisanima Zakonom i Pravilnikom vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar.

 

Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanima pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna.

 

Nadalje, za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 35.000,00 kuna.

 

Više informacija o načinu i rokovima upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika bit će dostupno od dana 3. lipnja 2019. na mrežnim stranicama Ministarstva financija, na sljedećoj poveznici: http://www.mfin.hr/hr/registar-stvarnih-vlasnika

 

 • upite vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti:
  • pisanim putem na adresu elektroničke pošte uzspn@mfin.hr ili
  • na broj telefona 01/6345451.

 

 • korisničke i tehničke upute za upis podataka u Registar korištenjem aplikacije dostupne su na sljedećem linku: fina.hr

 

 • upite vezano za korištenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika možete uputiti:
  • pisanim putem na adresu elektroničke pošte info@fina.hr ili
  • na broj telefona 0800 0080
]]>
6/11/2019 12:00:00 PM https://www.pkfcroatia.com/it/articles/novosti/registar-stvarnih-vlasnika/